ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝclub

 

Το ΠΑΡΟΝclub συνεχίζει την πρωτοπορία στις παροχές άριστης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών!!
Στα πλαίσια της Χορηγικής Συνεργασίας με τον Αθλητικό Όμιλο του ΑΟΝ Αργυρούπολης και τον Όμιλο διαγνωστικών κέντρων Ευρωιατρική, ο οποίος διέθεσε την κινητή μονάδα καρδιολογικού ελέγχου, πραγματοπιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, ο απαραίτητος έλεγχος υγείας σε όλες  τις αθλήτριες Βόλεϊ.