ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΟΝclub

Το ΠΑΡΟΝclub συνεχίζει την πρωτοπορία στις παροχές άριστης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών!!
Σε συνεργασία με τον σύγχρονο όμιλο διαγνωστικών κέντρων Ευρωιατρική, ο οποίος διέθεσε την κινητή μονάδα καρδιολογικού ελέγχου, πραγματοπιήθηκε στις 17 & 19 Σεπτεμβρίου, ο απαραίτητος έλεγχος υγείας σ” όλους τους αθλητές ποδοσφαίρου των Ακαδημιών της Δόξα Βύρωνα.